รู้จัก WAER เพื่อนเค่อหาน หรือ เซ่อซ่าร์เอ้อร์ คู่ต่อสู้ของสุ่น จากเรื่อง สตรีหาญ ฉางเกอ (ความเป็นมา ผลงาน พร้อมเปิดวาร

ถึงในเรื่องสตรีหาญ ฉางเกอ ทึ่ม…